Careers

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว)
 • จบการศึกษาขั้นต่ำ ม. 3  ขึ้นไป
 • สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ /มีความละเอียดรอบคอบ
 • สามารถทำงานเป็นกะ และทำงานล่วงเวลาได้

 

รายละเอียดงาน

 • การควบคุม, ตรวจสอบ และดูแลคุณภาพในกระบวนการผลิตให้ผลิตภัณฑ์เป็นไปตามข้อกำหนดต่างๆ รวมถึง ตรวจสอบคุณภาพในสายการผลิต (IPQC) และ ตรวจสอบคุณภาพก่อนการส่งออก (Outgoing Inspection).
 • การปฏิบัติตามเอกสารการปฏิบัติงานให้ถูกต้องครบถ้วน
 • การบันทึกผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ให้ถูกต้องครบถ้วน
 • การสื่อสารให้กับพนักงานในกระบวนการผลิตเกี่ยวกับปัญหาคุณภาพที่ตรวจพบ

 

วิธีการสมัคร :

สมัครงานผ่าน QR Code

โทร : 053 921299 ext. 2107
ติดต่อ แผนก HR
Email : hr@meshtec.com
Website : http://www.meshtec.com

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว)
 • จบการศึกษา ม.ปลาย หรือ ปวช. ขึ้นไป สาขาช่าง
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office Word, Excel ได้

 

รายละเอียดงาน

 • ตรวจสอบและปฏิบัติการทดสอบงานในสายการผลิตประจำวัน
 • สรุปและรายงานผลการทดสอบ รวมถึงการวิเคราะห์ผลการทดสอบประจำวัน
 • วางแผนงานและควบคุมระบบการทดสอบภายในให้มีสินค้ามีคุณภาพและเป็นไปตามข้อกำหนดของ

ห้องปฏิบัติการ

 • ปฏิบัติการทดสอบงานเกี่ยวกับการพ่นสีให้เป็นไปตามข้อกำหนดของระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
 • การทำความสะอาดและดูแลอุปกรณ์เครื่องมือวัดหรือทดสอบในห้องปฏิบัติการ

 

วิธีการสมัคร :

สมัครงานผ่าน QR Code

โทร : 053 921299 ext. 2107
ติดต่อ แผนก HR
Email : hr@meshtec.com
Website : http://www.meshtec.com

The Project Manager is responsible for product planning and execution throughout the project/product’s development with both external and internal stakeholders. He/She must gather product’s information, customer’s requirement and turn into actions, defining the product vision. Working closely with Production, Engineer, Sales and Marketing team to ensure customer satisfaction goals are met as well as working towards the company’s KPI, goals and objectives.

 

Responsibilities:

 • Assisting the definition of project scope and objectives, involving all relevant stakeholders and ensuring technical feasibility.
 • Dealing with customers, materials and machine suppliers to find the best solution for making the products
 • Coordinating internal resources and third parties or vendors for execution of projects.
 • Developing a details project plan to monitor and track progress.
 • Implementing and managing change requests when necessary to meet project outputs including deployment management.
 • Ensuring that all projects are delivered on time, within the scope and within budget.
 • Measuring project performance using appropriate tools and techniques.
 • Reporting and escalating to top management.
 • Managing the relationship with the client and all stakeholders.
 • Performing risk management to minimize project risks.
 • Meeting budgetary objectives.
 • Performing other related duties as assigned.
 • Dealing with customers, materials, and machine suppliers to find the best solution for making the products
 • New product management, development and launching

 

Requirements:

 • Bachelor’s degree in any Engineering field
 • Having a great knowledge of Façade and/or Cladding products or equivalent at least 3 years.
 • Have a background in Project management qualification
 • Strong problem analysis, Analytical thinking, good human relations, mature and good interpersonal skills.
 • Experience in relevant testing scope management.
 • Good command of written and spoken English.
 • Proven leadership skills.
 • Analytical and strong organizational skills, with excellent verbal and written ability.

 

Interested applicants please submit your Full Resume & Transcript (Ms. Word or pdf file only) which indicate Qualification, Educations (GPA), Experiences, Expected Salary and enclosing with a recent photograph to

E-mail : hrmmanager@meshtec.com

MESHTEC INTERNATIONAL CO., LTD.
168 Moo3 Chiang Mai-Lampang Rd., T.Saraphi, A.Saraphi
Chiang Mai, Thailand 50140
Tel : +66 53 921 299 # 2102
Website : www.meshtec.com

Responsibilities:

 • Develop the door and window hardware for MTC products.
 • Select the appropriate hardware to fit on MTC products.
 • Coordinate with procurement and supplier on door and window hardware technical issues.
 • Be able to answer questions from customers (internal & external) regarding door and window hardware.
 • Coordinate with the shop floor to handle problems or questions that may arise during productions.
 • Be able to travel, domestic & international and visit hardware supplier.
 • Act and encourage safety, environment, quality and disciplinary awareness and compliance as well as any required by the company procedures or work regulation.
 • Other tasks assigned by superior.
 • Perform / support all assigned cross functional works.

Requirements:

 • At least 5 years working experience in Door and window hardware design or manufacturing.
 • High vocational in Mechanical or Industrial engineering or related engineering or other majors applicable for production.
 • Able to operate AutoCAD, SolidWork software, CATIA will be an advantage
 • Proficiency in computer skills MS Office (Word, Excel, Power point etc.)
 • Good Command in English, Chinese will be an advantage.

Interested applicants please submit your Full Resume &  Transcript (Ms. Word or pdf file only) which indicate Qualification, Educations (GPA), Experiences, Expected Salary and enclosing with a recent photograph to

E-mail : hrmmanager@meshtec.com

MESHTEC INTERNATIONAL CO., LTD.
168 Moo3 Chiang Mai-Lampang Rd., T.Saraphi, A.Saraphi
Chiang Mai, Thailand 50140
Tel : +66 53 921 299 # 2102
Website : www.meshtec.com

Responsibilities:

 • Manage and control overall production, staff and supporting activities to meet requirements timely, efficiently, safely and effectively and link/align to business direction, cost effectiveness and customer requirements.
 • Review operation flow and process to constantly seek optimization of operation service, quality, and costs.
 • Initiate and manage new initiatives to enhance operation.
 • Ensure optimization of Operations staffing.
 • Manage, develop and improve all aspects of manufacturing operations and performance by setting challenging goals and plans as well as budget and manpower planning.
 • Manage and control on-site management as well as project management.
 • Support all activities of ISO and other company subscribed standards or systems.
 • Manage and control all staff under operations to comply with work regulations and company procedures as well as good practice.
 • Liaise and aid executives in developing business strategy.
 • Encourage and develop staff competency and knowledge transfer.
 • General support to Operations Director.
 • Act and encourage safety, environment, quality and disciplinary awareness and compliance as well as any required by the company procedures or work regulation.
 • Other tasks assigned by superior.
 • Perform / support all assigned cross functional works.

Requirements:

 • Thai Nationality/Work-based in Chiang Mai
 • Bachelor or Master’s degree of Industrial Engineering, Math, Statistics or any related field
 • Experience: 10 years’ experience with at least 5 years’ experience in management level
 • Strong coaching skill and ability to foster team development.
 • Work under pressure, service minded, result-oriented and independent and self-motivated
 • Excellent analytical and problem-solving skills
 • Pro-active with excellent communication and interpersonal skills and sociable
 • Possess strong leadership abilities with excellent analytical, planning and organizational skills
 • Monitor, control and advise on forward contracts
 • Good in English literacy, good presentation skills.

Interested applicants please submit your Full Resume & Transcript (Ms. Word or pdf file only) which indicate Qualification, Educations (GPA), Experiences, Expected Salary and enclosing with a recent photograph to

E-mail : hrmmanager@meshtec.com

 

MESHTEC INTERNATIONAL CO., LTD.
168 Moo3 Chiang Mai-Lampang Rd., T.Saraphi, A.Saraphi
Chiang Mai, Thailand 50140
Tel : +66 53 921 299 # 2102
Website : www.meshtec.com

Responsibilities:

 • Handling intake, scanning, uploading, verification, and storing documents.
 • Keeping all company policies and procedures current and up to date.
 • Creating and implementing new policies and procedures as and when needed.
 • Filing and archiving relevant documentation.
 • Retrieving files when needed.
 • Designing templates for documents, file types, and document databases.
 • Ensuring the secure destruction and disposal of sensitive documents.
 • Updating and maintaining document management systems and physical records.
 • Maintaining the security of confidential documents.
 • Assisting employees with accessing documents through our document management system.
 • Manage requests for documentation, internally and externally.
 • Acting as the company’s nominated Data Protection officer.
 • Ensure that the company’s systems and processes are in compliance with relevant Data Protection legislation.

Requirements:

 • Bachelor’s Degree in Law or related field.
 • Computer literacy in Ms excel, Ms word.
 • Administration skills.
 • Be thorough and pay attention to detail.
 • Able to use your initiative.
 • Excellent English language skills.
 • Strong IT skills in MS office including outlook, excel and word.
 • Good attention to detail.
 • The ability to multitask.
 • Highly organised.
 • Excellent communication skills.
 • Proficient typing skills.

Interested applicants please submit your Full Resume & Transcript (Ms. Word or pdf file only) which indicate Qualification, Educations (GPA), Experiences, Expected Salary and enclosing with a recent photograph to

E-mail : hrmmanager@meshtec.com

MESHTEC INTERNATIONAL CO., LTD.
168 Moo3 Chiang Mai-Lampang Rd., T.Saraphi, A.Saraphi
Chiang Mai, Thailand 50140
Tel : +66 53 921 299 # 2102
Website : www.meshtec.com

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 • เพศชาย (ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว)
 • จบการศึกษาขั้นต่ำ ม. 3 ขึ้นไป
 • สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์
 • สามารถทำงานเป็นกะ และทำงานล่วงเวลาได้

 

 รายละเอียดงานพนักงานฝ่ายผลิต :                                                 

 • ปฏิบัติงานในสายการผลิตตามที่ได้รับมอบหมาย อาทิเช่น ความคุมเครื่องจักร ตัดชิ้นงาน เป็นต้น

 

วิธีการสมัคร :

สมัครงานได้ด้วยตนเองที่ บริษัท แมชเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (Meshtec International Co., Ltd.)

168 หมู่ที่ 3 ถนนเชียงใหม่ – ลำปาง (ซุปเปอร์ไฮเวย์) ตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140

ติดต่อ หน่วยงาน HR&D

โทร : 0-53 921-299-5 ext. 2107

Email : hr@meshtec.com

Website : http://www.meshtec.com