คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย  สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์
 • จบการศึกษาขั้นต่ำ ปวส. ด้านช่างกลโรงงาน /ไฟฟ้า  หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถทำงานเป็นกะได้ ทำงานล่วงเวลาได้
 • มีประสบการณ์ในงานช่าง ในสายอุตสาหกรรมจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

 

คุณสมบัติ

 • ซ่อมบำรุง แก้ไข เครื่องจักรในกระบวนการผลิต
 • บำรุงรักษาเชิงป้องกันประจำวัน/เดือน/ปีหรือ ตามระยะเวลาที่กำหนด
 • ซ่อมบำรุงเชิงแก้ไขเฉพาะหน้า การแก้ไขเชิงป้องกัน การวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงของปัญหา
 • ทำกิจกรรมซ่อมบำรุงโดยพื้นฐานทั้งทางด้านไฟฟ้า อิเล็คทรอนิกส์ เชิงกล และระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ตรวจสอบสภาพเครื่องจักรที่ใช้งาน รวมถึงการเก็บประวัติ และบันทึกข้อมูลต่างๆ ปฏิบัติงานซ่อมบำรุงใหญ่,
 • งานโปรเจค, งานปรับปรุงเครื่องจักร และอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ทำกิจกรรมค้นหาสิ่งปกติที่อาจจะเกิดขึ้นในฝ่ายผลิต รวมทั้งกิจกรรมดุแลรักษา วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ  อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย
 • ทำกิจกรรมป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น โดยการค้นหาสาเหตุ / วิธีแก้ไข / ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในส่วนของเครื่องจักรที่รับผิดชอบ
 • แจ้งหรือ ร้องขอ spare part สำหรับใช้ในงานซ่อมบำรุงในส่วนของเครื่องจักรที่รับผิดชอบอยู่
 • ปรับปรุง / แก้ไข / เสนอแนะวีธีการทำงาน เพื่อลดการสูญเสียต่างๆ เช่น เวลา ,ค่าใช้จ่าย หรือยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักร
 • ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

วิธีการสมัคร

ส่ง Resume มาสมัครได้ที่ Email : hr@meshtec.com

หรือ สมัครงานได้ด้วยตนเองที่ บริษัทฯ

 

ที่อยู่ 168 หมู่ที่ 3 ถนนเชียงใหม่ – ลำปาง (ซุปเปอร์ไฮเวย์) ตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140

ติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

โทร : 0-53 921-299 – 5 ext 2107
Email : hr@meshtec.com
Website : http://www.meshtec.com

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 • เพศชาย (ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว)
 • จบการศึกษาขั้นต่ำ ม. 3 ขึ้นไป
 • สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์
 • สามารถทำงานเป็นกะ และทำงานล่วงเวลาได้

 

 รายละเอียดงานพนักงานฝ่ายผลิต :                                                 

 • ปฏิบัติงานในสายการผลิตตามที่ได้รับมอบหมาอย อาทิเช่น ความคุมเครื่องจักร ตัดชิ้นงาน เป็นต้น

 

วิธีการสมัคร :

สมัครงานได้ด้วยตนเองที่ บริษัท แมชเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (Meshtec International Co., Ltd.)

168 หมู่ที่ 3 ถนนเชียงใหม่ – ลำปาง (ซุปเปอร์ไฮเวย์) ตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140

ติดต่อ หน่วยงาน HR&D

โทร : 0-53 921-299-5 ext. 2107

Email : hr@meshtec.com

Website : http://www.meshtec.com