Careers

คุณสมบัติผู้สมัคร :

  • เพศชาย (ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว)
  • จบการศึกษาขั้นต่ำ ม. 3 ขึ้นไป
  • สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์
  • สามารถทำงานเป็นกะ และทำงานล่วงเวลาได้

 

 รายละเอียดงานพนักงานฝ่ายผลิต :                                                 

  • ปฏิบัติงานในสายการผลิตตามที่ได้รับมอบหมาย อาทิเช่น ความคุมเครื่องจักร ตัดชิ้นงาน เป็นต้น

 

วิธีการสมัคร :

สมัครงานได้ด้วยตนเองที่ บริษัท แมชเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (Meshtec International Co., Ltd.)

168 หมู่ที่ 3 ถนนเชียงใหม่ – ลำปาง (ซุปเปอร์ไฮเวย์) ตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140

ติดต่อ หน่วยงาน HR

โทร : 0-53 921-299-5 ext. 2107

Email : hr@meshtec.com

Website : http://www.meshtec.com